Starta egen basketförening

I de flesta städer är det lätt att hitta klubbar och föreningar om man vill träna med basket, men på mindre orter är det svårare. Det kan också hända att den lokala klubben inte lever upp till den standard man själv söker, eller inte är ett aktuellt val av andra orsaker. Att starta en egen basketförening är inte så svårt som man kan tro, men det gäller att sätta sig in i vad som krävs.

Ekonomiska förutsättningar

Det finns många bidrag och andra typer av stöd att hitta inom sportverksamheter, men alla är inte tillgängliga för vem som helst. Bara för att kunna spela krävs det tillgång till bra lokaler, utrustning, etc. vilket alla inte har. Om föreningen vill satsa krävs det ofta pengar som ju tyvärr inte växer på träd. Genom att använda sig av bolag som Capcito kan föreningen söka lån eller använda krediter för att finansiera både små och stora projekt.

Gör föreningen officiell

För att föreningen ska kunna synas och få eventuellt stöd är det bäst att registrera den i Svenska Basketbollförbundet. Då krävs det att man har en styrelse, bestämmer stadgar, och väljer ett namn utifrån de rikslinjer som förbundet har. Det kostar att vara medlem, men det vägs upp av de förmåner och hjälpen som förbundet kan erbjuda. Det är krävande, men givande, att få driva sin egen klubb för den som brinner för sporten.

Related Posts

ezy